SC Dias Wood SRL cu sediul în localitatea Botoșani, str. Pușkin F.N, județul Botoșani, România, a derulat în perioada 17.09.2018 – 31.08.2022 proiectul „Retehnologizarea SC DIAS WOOD SRL”, cod SMIS 111143, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 3122/17.09.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est.

Proiectul a fost finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Scopul proiectului a fost creşterea competitivităţii economice a SC Dias Wood SRL prin achiziţia de utilaje performante necesare fabricării lamelei de stejar.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1.  Cresterea cifrei de afaceri cu 48,33% în termen de 1 an dupa finalizarea implementarii proiectului raportat la anul anterior;
  2. Diversificarea productiei cu un produs nou – lamela de stejar cu latimi sub 100 mm, în termen de 1 an de la finalizarea implementarii  proiectului;
  3. Cresterea profitului cu 194,17% în termen de 1 an dupa finalizarea implementarii proiectului raportat la anul anterior ;

Rezultatele atinse ale proiectului sunt:

  1.  Îmbunătăţirea nivelului de dotare tehnologică cu 15 utilaje şi echipamente performante şi 2 programe informatice/software integrate
  2.  Certificarea a 3 sisteme de management ISO şi certificarea procesului de fabricare a furnirului tehnic de stejar pentru parchet
  3.  Website de prezentare/promovare firmă realizat
  4.  Impact investiție la nivelul municipiului Botoșani: crearea a 4 locuri de munca din categoria persoanelor defavorizate

Perioada de implementare a proiectului Retehnologizarea SC DIAS WOOD SRL”, cod SMIS 111143 a fost intre 17.09.2018- 31.08.2022.

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare este de 7.531.438,40 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.509.404,24 lei, valoarea contribuției din FEDR fiind în cuantum de 3.832.993,62 lei.

Detalii suplimentare pot fi obținute de la :

Nume persoană de contact: Olariu Gabriel

Funcție : Administrator și Manager de proiect

Telefon: 0724801746, Fax: 0231515076, adresă de e-mail: dias_group@yahoo.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Telefon

+4 0729 280 091

 
 

Adresă

Mun. BOTOSANI, Str. A.S. Puskin, Nr. F.N

https://www.facebook.com/diaswood.ro

 

DIAS WOOD SRL Cod Unic de Înregistrare 26133418 Nr. Înmatriculare J07/364/2009

Call Now Button